7HD ร้อนออนไลน์

พิษโควิด-19 โตเกียว เตรียมปิดเมือง หลังผู้ป่วยพุ่ง

สมาคมแพร่ภาพกระจายเสียงแห่งญี่ปุ่น รายงาน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 17 คน ในกรุงโตเกียว ทำให้กรุงโตเกียว มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 171 คน แซงหน้าจังหวัดฮอกไกโด พื้นที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ส่งผลให้กรุงโตเกียว กลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่ของญี่ปุ่นแล้ว และก่อนมีประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ออกมา ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว กล่าวว่า อาจจำเป็นต้องมีการปิดเมือง หากจำนวนผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น สำหรับญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 1,307 คน เสียชีวิต 45 คน