เช้าข่าว 7 สี

เร่งประสานประเทศเพื่อนบ้านแก้ภัยแล้ง

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ให้นำมติท่าทีของไทยต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขับเคลื่อนการทำงานในกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการ และแนวทางร่วมกันเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ลุ่มน้ำโขงที่มีระดับน้ำลดลงมาก ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 8 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศให้ยั่งยืนต่อไป