เช้าข่าว 7 สี

รถตรวจเชื้อโควิด-19 เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการแล้ว

เพจหมอแล็บแพนด้า โชว์รถตรวจเชื้อโควิด-19 เคลื่อนที่ หรือเรียกว่า “โฮมโควิด” ที่จะนำชุดตรวจ ทีมพยาบาล เดินทางไปเก็บสารคัดหลั่งผู้ที่คาดว่ามีเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงที่บ้าน โดยที่ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านมาโรงพยาบาล พร้อมกับส่งสารคัดหลั่งไปตรวจที่ Lab โรงพยาบาลศุขเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โดยรถคันนี้จะเป็นโมเดลรถตรวจเคลื่อนที่คันแรกของประเทศไทย ที่จะเริ่มใช้งานในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคมนี้ โดยจะให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สำหรับผู้ที่สนใจหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องสงสัยสามารถติดต่อสอบถามบริการผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด ซึ่งจะมีแอดมินคอยแนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอน และจะต้องคัดกรองโรคผ่านแบบสอบถาม เพื่อประเมินอาการในเบื้องต้น หากผู้ตอบแบบสอบถามมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด-19 ก็สามารถติดต่อมาขอใช้บริการได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายคนละ 4,500 บาท