ห้องข่าววาไรตี้

ทำได้ ใช้เป็น : Coding ช่วยให้ไม่ตกงาน

"โค้ดดิ้ง" (Coding) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้คนมีอาชีพและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้..