ข่าวดึก 7HD

วัดตะโก ทำอุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่วัดตะโก ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ตื่นตัวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากให้ผู้ที่มาทำบุญล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลและใส่หน้ากากอนามัยแล้ว ทางวัดยังได้ทำอุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื้อให้พุทธศาสนิกชนเดินลอดผ่านก่อนเข้ามาทำบุญในวัด

สำหรับอุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื้อของทางวัด ทำโครงสร้างด้วยท่อเหล็กความสูง 2 เมตร กว้าง 5 เมตร คลุมด้วยพลาสติกใส มีทางเข้า-ออก ภายในติดตั้งหัวพ่นละอองน้ำแบบหมอกที่ต่อเข้ากับเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ เปิดให้เครื่องทำงานตลอดเวลา ต้นทุนที่ใช้ทั้งหมดประมาณ 10,000 บาท ซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ที่เข้ามาทำบุญได้ฆ่าเชื้อก่อนเข้าวัด สร้างความมั่นใจให้กับพระและทุกคนที่เข้ามาทำบุญ