ข่าวดึก 7HD

ปิดตำบล-หมู่บ้านคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ อพปร. ร่วมกันตั้งจุดคัดกรองชาวบ้าน ที่จะเข้าพื้นที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลหนองหิน รวม 13 จุด เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย หลังจากจังหวัดยโสธร เพิ่งตรวจพบผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดในวันนี้

นอกจากนี้จะตั้งจุดคัดกรองชาวบ้านแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกคันจะที่ผ่านเข้าหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้าน และป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดสุรินทร์ เพิ่มมาตรการ "เคาะบ้านต้านโควิด" โดยให้เจ้าหน้าที่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันออกให้ความรู้ และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงถึงที่บ้าน เริ่มที่ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ รวม 13 ชุมชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคโควิด-19 และเป็นหูเป็นตาแจ้งเจ้าหน้าที่ หากมีกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้าพื้นที่ หลังจังหวัดสุรินทร์ พบผู้ป่วยแล้ว 3 คน

ที่จังหวัดนครราชสีมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านสันกำแพง หมู่ 12 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว ประกาศเสียงตามสายให้ความรู้การดูแลตัวเอง ให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 และขอความร่วมมือ ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดรุนแรง ให้รายงานตัวต่อหัวหน้าคุ้ม หรือผู้นำชุมชน และกักตัว 14 ตัว เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง และเพื่อนร่วมชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจ มาตรการยกระดับคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ที่จะเข้าพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจัดให้มีการตั้งจุดคัดกรองปิดทางเข้าหมู่บ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังเตรียมหน้ากากผ้าไว้แจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันอีกด้วย

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มความเข้มงวดในการกักตัวกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางเข้าพื้นที่โดยเฉพาะที่เขตนิบงบารู ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา ที่มีกลุ่มเสี่ยงเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย 45 คน ประเทศเกาหลีใต้ 1 คน และทั้งหมดยังกักตัวไม่ครบ 14 วัน เจ้าหน้าที่จะต้องติดตามความคืบหน้าทุกวัน จนกว่าทั้งหมดจะถึงระยะปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายโรค