7HD ร้อนออนไลน์

การรถไฟฯ งดเดินรถนำเที่ยวเลี่ยงช่วงโควิด-19

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย บอกว่า เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกัน รวมทั้งลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม การรถไฟฯ จึงได้ประกาศงดเดินเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวน 8 ขบวน ดังนี้

1. ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 915 และขบวนที่ 916 งดเดินจาก กาญจนบุรี - น้ำตก - กาญจนบุรี ตั้งแต่วันนี้ (26 มี.ค. 63) เป็นต้นไป
2. ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 909 และขบวนที่ 910 งดเดินจาก กรุงเทพ - น้ำตก - กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
3. ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911 และขบวนที่ 912 งดเดินจาก กรุงเทพ - สวนสนประดิพัทธ์ - กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
4. ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 997 และขบวนที่ 998 งดเดินจาก กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63 เป็นต้นไป

สำหรับ ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ (26 มีนาคม 63) เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง