ห้องข่าวภาคเที่ยง

ประชุม ศอฉ. COVID-19 นัดแรก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 หรือศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 (ศอฉ.) เป็นประธานการประชุมนัดแรก ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรแล้ว โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และออก 16 ข้อกำหนด เพราะช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้นมาตรการที่เข้มข้นจึงมีความจำเป็น

ทั้งนี้ได้มอบแนวทางปฏิบัติ ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนดำเนินงาน บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และขอให้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นมาตรการทางการแพทย์ของไทย ทั้งให้กระทรวงพาณิชย์แก้ปัญหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการนำเข้าจากต่างประเทศ

ขณะที่รัฐมนตรีที่มีอายุเกิน 70 ปี ที่เข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนดมาตรการพึงปฏิบัติงดออกจากที่พักโดยไม่จำเป็น เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก็มาร่วมประชุมตามปกติ