ห้องข่าวภาคเที่ยง

7HD Vlog : ทำความสะอาดมือถือให้ปลอดภัย

ในช่วงเกิดโรคระบาดแบบนี้ โทรศัพท์มือถือเป็นอีก 1 อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวและมีโอกาสนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ทำให้เราต้องใส่ใจกับการทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยปลอดโรคค่ะ ติดตามใน 7HD Vlog…