ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจปรับปรุงถนนเทศบาลนครปากเกร็ด คุ้มค่าหรือไม่

คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริต ตามติดกลโกง "ตรวจปรับปรุงถนน เทศบาลนครปากเกร็ด คุ้มค่าหรือไม่" ตัวแทนชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านไทยสมุทร จังหวัดนนทบุรี พาทีมข่าวและผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน เดินสำรวจบ้านเรือนภายในชุมชน เนื้อที่กว่า 34 ไร่ ชาวบ้าน ระบุว่า โครงการนี้ก่อสร้างมานานกว่า 30 ปี เดิมเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล เมื่อเจอปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง ชาวบ้านจึงมีมติร่วมกัน ยินยอมให้เทศบาลนครปากเกร็ดนำงบประมาณเข้ามาปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ หลังจากเอกชนยกให้เป็นที่สาธารณะ

ล่าสุดนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีแผนจะปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete และท่อระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งบประมาณ 38 ล้านบาท จึงมีชาวบ้านส่งเรื่องร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนให้ช่วยสะท้อนการใช้จ่ายงบประมาณของผู้นำท้องถิ่นว่าคุ้มค่าหรือไม่

ทั้ง 2 โครงการ ผ่านการประชาคมสอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่แล้ว ขณะนี้ยังไม่จัดซื้อจัดจ้าง นั่นหมายถึง ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7