ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : เริ่มนับหนึ่งยาแรง พ.ร.ก.ฉุกเฉินหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เริ่มแล้วกับมาตรการยาแรงตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19