ห้องข่าวภาคเที่ยง

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้วันแรก

รายงานสดจากบริเวณถนนสุขุมวิท ใต้สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เขตบางนา : พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้วันแรก 1 ในมาตรการที่ต้องนำมาบังคับใช้  คือการจำกัดการเดินทางของประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็มีการตั้งด่านคัดกรองผู้ที่จะเดินทางข้ามไปมาระหว่างกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แต่ก็พบปัญหาการจราจรติดขัดตามด่านตรวจหลายจุด จนต้องยกเลิกการตรวจชั่วคราวในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน...