ห้องข่าวภาคเที่ยง

รพ.สนามธรรมศาสตร์ รับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ชุดแรก จ.ปทุมธานี

วันนี้ เป็นวันแรกที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับตัวผู้ป่วยโรคโควิด-19 ชุดแรก จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการรักษาตัวมาตรฐานทางการแพทย์ ด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมืออันทันสมัย โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลจำนวน 5 แห่ง พยาบาล และบุคลากรทางด้านการแพทย์ เข้าร่วมในการดูแลรักษาอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19

สำหรับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ได้มีการจัดสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีหอพัก 14 ชั้น ชั้นละ 44 ห้อง ลิฟต์ 3 ตัว โดยในระยะแรก จะเปิดรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 บริเวณชั้นที่ 8 ถึงชั้นที่ 14 จำนวน 154 ห้อง ซึ่งได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ จะเปิดรับผู้ป่วยที่ผ่านการดูแลจากโรงพยาบาลจำนวน 5 แห่ง มาแล้ว อาทิ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และวชิรพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และถูกส่งตัวต่อมารับการรักษา เฝ้าติดตามอาการของโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งจะแตกต่างจากการรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่อาคารรับรอง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากอาคารรับรอง จะเป็นการรับตัวผู้ต้องสงสัยที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงว่า จะเข้าข่ายเป็นโรคโควิด-19 หรือไม่ ซึ่งเป็นการกักตัว เพื่อตรวจสอบ และเฝ้าติดตามอาการ ตามมาตรฐานทางการแพทย์ เป็นระยะเวลา 14 วัน