ห้องข่าวภาคเที่ยง

จังหวัดขอนแก่นเข้มจุดตรวจคัดกรองข้ามจังหวัด

รายงานจากจุดตรวจ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น : ที่จังหวัดขอนแก่น อีกพื้นที่มีผู้ป่วยโควิด-19 ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองเข้มบนถนนสายหลัก ตรวจสอบคนเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ...