7HD ร้อนออนไลน์

ปิดห้ามเข้า-ออก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลังพบ นศ.ติดโควิด-19

ตามที่เพจเฟซบุ๊ก “BSRU News” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โพสต์คำแถลงการณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวานนี้ (25 มี.ค.63) ล่าสุด วันนี้ (26 มี.ค.63) ทางเพจเฟซบุ๊ก“BSRU News”  ได้ประกาศห้ามเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็กเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 26-31 มี.ค. 2563 โดยเด็ดขาด ยกเว้นผู้บริหารที่เข้ามากำกับดูแลและผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาด
         
ขณะที่คำแถลงการณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระบุว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา ล่าสุด มีรายงานจากวิทยาลัยการดนตรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 แจ้งว่ามีนักศึกษาที่เข้าข่ายอาจติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน จึงประสานงานเพื่อดำเนินการให้รับการตรวจสอบการคัดกรองตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และได้รับการยืนยันว่านักศึกษารายนี้ ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทางโรงพยาบาลได้รับตัวนักศึกษารายนี้ไว้ในการดูแลรักษา ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (25 มี.ค.63)
         
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามกระบวนการ ควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
         
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาลัยการดนตรี ได้ปิดพื้นที่การให้บริการและสถานที่ที่นักศึกษาที่ติดเชื้อเข้าไปใช้ เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ โดยมหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ฉบับที่ 6 ซึ่งให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนออนไลน์และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน โดยให้หยุดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และงดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา
         
2.การติดตามผลการระบาดจากนักศึกษาที่ติดเชื้อ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยา โดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ติดเชื้อ และดำเนินการติดต่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเพื่อนนักศึกษา หรือบุคคลที่สัมพันธ์ใกล้ชิดในสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับการยืนยันจากตัวนักศึกษาที่ติดเชื้อ เพื่อให้ไปรับการตรวจคัดกรองต่อไป คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ครบถ้วนและจะรายงานผลภายในเดือน มี.ค.2563 นี้ โดยมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการแจ้งกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดนักศึกษาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย ให้สังเกตดูอาการอยู่ที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2563 เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะมีทีมเฉพาะกิจคอยติดตามอย่างใกล้ชิด
        
3. มหาวิทยาลัย ได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนภายนอก สามารถสอบถามรายละเอียดและรับข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เฟซบุ๊กเพจ BSRU News เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th
         
จากนี้ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะแจ้งความคืบหน้ารวมถึงผลการคัดกรองผู้สัมผัส ใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าวให้ทราบ และขอให้หัวหน้าหน่วยงาน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัย ติดตามสถานการณ์และประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยังเปิดเผยไทม์ไลน์ของนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 รายนี้ ว่าเกิดเดินทางไปที่ใดบ้าง ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. ถึง 24 มี.ค. 2563