7HD ร้อนออนไลน์

นายกฯ ย้ำแนวปฏิบัติใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เข้มเพื่อหยุดโรคโควิด-19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) หรือ  ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19  เป็นประธานการประชุมนัดแรกภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ที่มีผลบังคับใช้ในวันนี้ พร้อมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ขณะนี้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในสถานการณ์ระดับที่รัฐบาลต้องใช้การประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมอำนาจการบริหารออกข้อกำหนดกฎเกณฑ์ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด อาจมีผลกระทบต่อสังคมและประชาชนในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาลดการแพร่ระบาดได้จึงจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด

พร้อมกันนี้ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน โดยสั่งการให้ผู้รับผิดชอบตามภาระหน้าที่จัดทำแผนดำเนินงานให้เรียบร้อย พร้อมเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม รวมถึงนักวิชาการและภาคประชาชนด้วย ขณะที่เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตามประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ต้องเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้น แต่ขอให้ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นทางการแพทย์ของไทย เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อลดข่าวปลอม รวมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์ เข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหา เรื่องอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะ เรื่องการนำเข้าจากต่างประเทศ

ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ที่มีอายุเกิน 70ปี ที่เข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนดมาตรการพึงปฏิบัติงดออกจากที่พักโดยไม่จำเป็น เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ,นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น พบว่า มาร่วมประชุมตามปกติ