ข่าวเด็ด 7 สี

สำนักงานตำรวจคนเข้าเมือง เพิ่มจุดบริการต่อวีซ่า

สำนักงานตำรวจคนเข้าเมือง เพิ่มจุดให้บริการต่ออายุวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หลังใหม่ ในหมู่บ้านเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ส่วนการต่อใบอนุญาตทำงานให้แรงงานชาว สปป.ลาว, เมียนมา และกัมพูชา ให้ไปดำเนินการที่จุดบริการบริเวณลานจอดรถชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว เพื่อช่วยลดความแออัดของผู้ไปรอใช้บริการ

ส่วนที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ที่ศูนย์ราชการ เปิดให้บริการเร็วขึ้นตั้งแต่ 07.00 น. โดยทุกจุดจะให้บัตรคิวและจัดช่องยืนรอคิวเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร รวมถึงมีแพทย์ตรวจคัดกรองผู้มาใช้บริการด้วย