ห้องข่าวภาคเที่ยง

จังหวัดเชียงใหม่ คัดกรองข้ามจังหวัดพื้นที่ระบาดโควิด-19

รายงานจากจุดตรวจคัดกรอง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ : เมืองท่องเที่ยวหลักหัวเมืองเหนือ อย่างจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิด-19 แล้วหลายราย การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้มีการคัดกรองเข้มงวด หากตรวจพบใคร มีไข้สูง ป่วยจะให้วนรถกลับ...