ข่าวภาคค่ำ

คลินิกแก้หนี้งัด 2 มาตรการ เลื่อนงวดผ่อน-ลดดอกเบี้ย 2% ช่วยลูกหนี้ เริ่ม 1 เม.ย.นี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย จับสัญญาณ พบยอดหนี้ค้างชำระพุ่ง พร้อมเร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบให้กลุ่มลูกหนี้

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มเห็นสัญญาณของผู้เข้าร่วมโครงการแก้หนี้บัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อ มียอดค้างชำระเงินเพิ่มขึ้น และยังมีแนวโน้มที่แย่ลงด้วย จึงเห็นควรให้ความช่วยเหลือเป็น 2 แนวทาง โดยลูกหนี้สามารถขอเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้นานสุด 6 เดือน ส่วนอีกแนวทาง คือ จะปรับลดดอกเบี้ยลงอีก 2% จากที่เรียกเก็บ 4-5% เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป เชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่มีการนำส่งค่างวดอย่างต่อเนื่องได้

และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ให้บริการทางการเงิน จะดำเนินมาตรการผ่อนปรนภาระหนี้สินทั้งในส่วนของหนี้บัตรเครดิต, ลิสซิ่ง หรือแม้แต่สินเชื่อเงิน สด ให้ผู้ที่ไม่เคยค้างชำระนานเกินกว่า 90 วัน อาทิ ลดการผ่อนชำระขั้นต่ำจาก 10% เหลือ 5% ให้กลุ่มผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อเงินสด หรือเลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน และ 6 เดือน ให้กลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และพักเงินต้น หรือลดอัตราดอกเบี้ยให้กลุ่มสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย