7HD ร้อนออนไลน์

โคราช ติดโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย หนึ่งในนั้น เป็นเด็ก 1 ขวบ

ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และนายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ร่วมกันแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ล่าสุดขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมอีก 4 ราย จากเดิมที่พบผู้ติดเชื้อมาแล้ว 7 ราย รวมพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่แล้วทั้งหมด 11 ราย

โดยผู้ป่วยรายใหม่ 4 รายเพิ่มเติม ประกอบด้วย รายที่ 8 เป็นหญิง อายุ 25 ปี  เป็นลูกสาวของผู้ติดเชื้อรายที่ 7, รายที่ 9 เป็นเด็กหญิง อายุ 1 ปี 2 เดือน เป็นหลานสาวของผู้ติดเชื้อรายที่ 7 เช่นเดียวกัน,  รายที่ 10 เด็กหญิง อายุ  9 ปี ติดเชื้อมาจากแม่ที่กรุงเทพฯ ส่วนผู้ป่วยรายที่ 11 เป็นชาย อายุ 36 ปี มีประวัติไปเชียร์มวยที่สนามมวยราชดำเนิน และลุมพินี กรุงเทพฯ โดยขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 11 ราย ยังคงมีอาการไม่หนักมาก แยกพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 9 ราย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 ราย และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  1 ราย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เรียกประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อวางมาตรการในการควบคุมสถานการณ์ในระดับจังหวัด หลังรัฐบาลมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยทางจังหวัดได้ตั้งด่านตรวจ 12 จุด ตรวจเข้มการเดินทางข้ามจังหวัดของพี่น้องประชาชน และเตรียมบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ยอมกักตัวเอง 14 วัน ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งร้านอาหาร และสถานที่ๆ ยังเปิดให้ลูกค้านั่งรับประทานที่ร้าน ซึ่งยังพบว่า มีบางร้านฝ่าฝืนประกาศคำสั่งของทางราชการ