สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 27 มี.ค.63 เชียงใหม่-เชียงราย อ่วม

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                      190 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่                      190 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                            121 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                                   113 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                                  95 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร