สนามข่าว 7 สี

ตำรวจทำคลิปแนะวิธีแจ้งความปลอดโควิด-19

ในสถานการณ์ที่เชื้อโควิด-19 กำลังระบาดในหลายจังหวัด ประชาชนมีธุระจำเป็นต้องไปแจ้งที่โรงพัก ก็กลัวติดเชื้อ ตำรวจเองก็กลัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ทำคลิปวิดีโอแนวทางการปฏิบัติตัวของตำรวจ และการให้บริการประชาชน ออกเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน มีคำแนะนำอะไรบ้างทีมข่าว 7HD รวบรวมมาให้คุณผู้ชมนำไปใช้

คลิปแรกเป็นการแนะนำขั้นตอนให้แก่ประชาชนที่จะไปติดต่อราชการ เริ่มจากประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ ต้องถูกคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงก็จะถูกแยกออกไป และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลตามขั้นตอน หากอุณหภูมิปกติก็ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนจะเข้าไปข้างใน

และเมื่อตำรวจจะเข้าพื้นที่ให้บริการจะต้องทำความสะอาดด้วยสเปรย์ บริเวณโต๊ะรับแจ้งความและเก้าอี้ก่อนทุกครั้ง เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อในระดับหนึ่ง ทั้งก่อนและหลังที่มีผู้เข้ามาแจ้งความ

พนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความจะต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ และต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร โดยตำรวจจะมีการตีเส้นไว้ชัดเจนในห้องรับแจ้งความ นอกจากนี้ในโรงพักหลายพื้นที่ จะมีการติดตั้งพลาสติกใสกั้นกลาง ระหว่างตำรวจและประชาชนที่มาแจ้งความ เพื่อป้องกันไม่ให้ละอองฝอยจากสารคัดหลั่ง ไม่ว่าจะเป็นน้ำลาย หรือน้ำมูกกระเด็นมาถูกพนักงานสอบสวน

และจะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการการทำงาน และการป้องกันการติดเชื้อไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และไม่ตีความไปเองว่าเป็นการแสดงความรังเกียจ ที่นั่งต่าง ๆ ก็จะเว้นระยะห่าง ป้องกันความแออัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ หากคุณผู้ชมเข้าไปในพื้นที่สถานีตำรวจแห่งใดก็ให้ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ตอนนี้มาดูการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบ้าง ในคลิปแนะนำหลายอย่าง อาทิ ให้ตำรวจล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนใส่หน้ากากอนามัย สวมหน้ากากอนามัยในระหว่างปฏิบัติงานทุกครั้ง ห้ามนำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก เพราะอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แล้วถ้าเห็นเพื่อนตำรวจจะเอามือขยี้ตาแคะจมูกก็ให้เตือนกัน ห้ามไม่ให้ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และข้อสุดท้ายหากตำรวจนายไหนเคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ต้องกักตัวดูอาการทันที แล้วประสานกับกรมควบคุมโรคเฝ้าติดตามอาการต่อไป

เรียกว่าเป็นการป้องกัน ไม่ให้ตำรวจติดเชื้อและไม่ให้เชื้อจากประชาชน หรือตำรวจไปติดผู้ที่มาแจ้งความด้วยกัน ก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีให้กับประชาชนและตำรวจทุกนาย