เช้านี้ที่หมอชิต

กทม.ชวนคนกรุงฯ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน 28 มีนาคมนี้

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน กรุงเทพมหานคร เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ร้านค้า และประชาชน ร่วมกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" (60+ Earth Hour 2020)

โดยลดการใช้พลังงาน และปิดไฟที่ไม่จำเป็น ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน และลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมนี้ ตั้งแต่ 20.30-21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกับเมืองต่าง ๆ ใน 188 ประเทศทั่วโลก