เช้าข่าว 7 สี

แชร์กัน เช้าข่าว 7 สี : จะเลี้ยวแบบนี้ก็ได้หรือ

ไปดูพฤติกรรมของคนขับรถที่มักง่ายกันหน่อย พอกลับรถแล้วก็จะหักเลี้ยวซ้ายเลย โดยไม่เปิดสัญญาณไฟ ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

ขอบคุณ Facebook : เฮียขับรถ