เช้าข่าว 7 สี

ตำรวจแนะวิธีการแจ้งความ เพื่อลดเลี่ยงติดโควิด-19

คลิปแรกเป็นการแนะนำขั้นตอนให้แก่ประชาชนที่จะไปติดต่อราชการ เริ่มจากประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการต้องถูกคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงก็จะถูกแยกออกไป และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลตามขั้นตอน หากอุณหภูมิปกติก็ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนจะเข้าไปข้างใน

และเมื่อตำรวจจะเข้าพื้นที่ให้บริการจะต้องทำความสะอาดด้วยสเปรย์ บริเวณโต๊ะ รับแจ้งความและเก้าอี้ก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อในระดับหนึ่งทั้งก่อนและหลังที่มีผู้เข้ามาแจ้งความ

พนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความจะต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ และต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร โดยตำรวจจะมีการตีเส้นไว้ชัดเจนในห้องรับแจ้งความ นอกจากนี้ในโรงพักหลายพื้นที่จะมีการติดตั้งพลาสติกใสกั้นกลางระหว่างตำรวจและประชาชนที่มาแจ้งความ เพื่อป้องกันไม่ให้ละอองฝอยจากสารคัดหลั่งไม่ว่าจะเป็นน้ำลายหรือน้ำมูกกระเด็นมาถูกพนักงานสอบสวน

และจะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการการทำงานและการป้องกัน การติดเชื้อไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและไม่ตีความไปเองว่าเป็นการแสดงความรังเกียจ ที่นั่งต่างๆ ก็จะเว้นระยะห่างป้องกันความแออัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ หากคุณผู้ชมเข้าไปในพื้นที่สถานีตำรวจแห่งใดก็ให้ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ส่วนการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในคลิปแนะนำหลายอย่าง อาทิ ให้ตำรวจล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนใส่หน้ากากอนามัย สวมหน้ากากอนามัยในระหว่างปฏิบัติงานทุกครั้ง ห้ามนำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก เพราะอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แล้วถ้าเห็นเพื่อนตำรวจจะเอามือขยี้ตา แคะจมูก ก็ให้เตือนกัน ห้ามไม่ให้ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และข้อสุดท้ายหากตำรวจนายไหนเคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวดูอาการทันที แล้วประสานกับกรมควบคุมโรค เฝ้าติดตามอาการต่อไป

เรียกว่าเป็นการป้องกันไม่ให้ตำรวจติดเชื้อและไม่ให้เชื้อจากประชาชนหรือตำรวจไปติดผู้ที่มาแจ้งความด้วยกัน ก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีให้กับประชาชนและตำรวจทุกนาย