เช้าข่าว 7 สี

กรมการพัฒนาชุมชน ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้สภากาชาดไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้แก่ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย จำนวน 35,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริจาคโลหิต ใส่ป้องกันตัวเองและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เนื่องจากก่อนหน้านี้สภากาชาดไทย ประกาศรับบริจาคเลือดเพราะโลหิตขาดแคลน ขณะเดียวกันหน้ากากอนามัยกลับไม่เพียงพอแม้ว่าจะมีการเปิดขอรับบริจาคแต่ว่ายังขาดแคลนอยู่ดี ในการแจกจ่ายให้กับประชาชน

สภากาชาดไทย จึงประสานขอความร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน เพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย โดยการมีกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีความสามารถในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า มีความหนา 3 ชั้น ที่สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้ด้วย ขณะเดียวกันการส่งมอบหน้ากากอนามัยครั้งนี้ถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในภาวะวิกฤต เพื่อร่วมกันต่อสู้กับโรคร้ายในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไป