เช้าข่าว 7 สี

แล้งจัด อ่างเก็บน้ำใน จ.เชียงราย แห้ง

โดยชาวบ้านที่หมู่บ้านท่าดีหมี ซึ่งอาศัยอยู่รอบอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิก ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ต่างเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังระดับน้ำภายในอ่างลดลงจนต่ำกว่าหน้าประตูระบายน้ำ ไม่สามารถระบายน้ำออกไปใช้เพื่อทำการเกษตร รวมถึงเติมน้ำในบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านมานานกว่า 1 เดือนแล้ว ขณะที่ระบบสาธารณูปโภค เริ่มมีปัญหา ชาวบ้านขาดน้ำอุปโภคบริโภคจนต้องซื้อน้ำจากรถบรรทุกน้ำมาใช้แทน

ส่วนระดับน้ำในลำน้ำกก แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านเขตอำเภอเมือง วันนี้ลดระดับลงบางจุดแห้งขอดบางจุดเหลือเพียงร่องน้ำสายเล็กๆ ชาวบ้านสามารถเดินข้ามผ่านได้ เกษตรกรที่อาศัยน้ำรดผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก บางรายต้องสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้รดผลผลิต เพื่อไม่ให้ยืนต้นตายแล้ว โดยชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่าปีนี้ภัยแล้งทำให้น้ำกกแห้งเป็นประวัติการณ์ และหนักที่สุดในรอบ 20 ปี จึงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางแก้ไขในระยะยาว