ข่าวดึก 7HD

จังหวัดอุบลราชธานีสั่งปิดศูนย์ราชการบางส่วน ลดการออกนอกบ้าน

ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจจังหวัดอุบลราชธานี สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจวัดไข้และตรวจรถยนต์บนถนนสายอุบลฯ - อำนาจเจริญ อุบลฯ - ศรีสะเกษ และสายอุบลฯ - กันทรลักษ์ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายหรือเดินทางข้ามจังหวัด

ขณะที่ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยืนยันพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 2 คน รวมมีผู้ป่วยสะสม 11 คน สูงสุดในภาคอีสาน จึงสั่งการยกระดับมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ปิดสถานที่ราชการ เช่น สำนักงานที่ดิน สำนักงานขนส่ง สำนักทะเบียนราษฎร์ ส่วนเรื่องประกันสังคมให้ประชาชนดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์

จังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ 3 ฉบับรวด กำชับให้ประชาชนทุกคนหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน หากมีความจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย พร้อมสั่งปิดศูนย์ราชการ รวมถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยกเลิกการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ เว้นแต่มีคำสั่งด่วนจากผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังกำหนดให้ร้านสะดวกซื้อทุกแห่งเปิดได้แค่เวลา 05.00 - 22.00 น. มีผลทันที

ขณะที่ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีคำสั่งไปยังนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ห้ามลากิจทุกกรณี เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จังหวัดจะกำหนดโครงสร้างการทำงานในวันนี้ นอกจากนี้ยังสั่งห้ามข้าราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา เดินทางข้ามจังหวัดหรือออกนอกพื้นที่เป็นอันขาด รวมถึงให้จัดเวรปฏิบัติหน้าที่ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวมถึงคัดกรองเข้มตามตำบล หมู่บ้าน ที่มีผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน