ข่าวดึก 7HD

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชาวอินเดีย 40 คน ในสวนผลไม้ จ.จันทบุรี

เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครองและสาธารณสุข เข้าตรวจสอบภายในสวนผลไม้แห่งหนึ่งพื้นที่หมู่ 3 ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี หลังจากทราบว่ามีชาวต่างชาติพักอาศัยเป็นจำนวนมาก จากการตรวจสอบพบว่าเป็นชาวอินเดีย จำนวน 40 คน ซึ่งมีทั้งกลุ่มคนหนุ่มสาว คนชราและเด็กเล็ก

จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าชาวอินเดียทั้งหมดเป็นกลุ่มของนักธุรกิจที่จำหน่ายอัญมณีในย่านสีลม กรุงเทพมหานคร แต่ได้เดินทางมาพักผ่อนภายในสวนผลไม้เป็นประจำทุกปี โดยใช้เวลาประมาณ 7 - 10 วัน และยังเคยมาพักผ่อนที่สวนผลไม้แห่งนี้เป็นระยะเวลานานถึง 10 ปีแล้ว

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มีการตรวจสุขภาพและวัดอุณหภูมิของชาวอินเดียทั้งหมด และกำชับให้ชาวอินเดียทำการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ตามข้อกำหนดทางการแพทย์ โดยขอให้ผู้นำท้องถิ่นหรือผู้ใหญ่บ้านเข้ามาตรวจสอบชาวอินเดียอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว