ห้องข่าววาไรตี้

ไปรษณีย์ไทยเปิดรับ-ส่งหน้ากากอนามัยฟรี

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยฯ เปิดเผยว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน หากคุณผู้ชมต้องการส่งหน้ากากอนามัยไปให้บุคลากรทางการแพทย์หรือส่งให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ หรือ EMS ได้ฟรี และสามารถบรรจุสิ่งของลงกล่องแบบไม่จำกัดจำนวน พร้อมจ่าหน้าถึงโรงพยาบาลที่ต้องการฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ส่วนหากต้องการส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถแจ้งความประสงค์กับไปรษณีย์ไทย ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2831-3598 โดยทางไปรษณีย์ไทย จะดำเนินการจัดส่งให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นกัน มีข้อจำกัดว่าสิ่งของที่ฝากส่งต้องไม่ใช่สิ่งของต้องห้ามและไม่มีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์