ข่าวดึก 7HD

เจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองเข้มหลายจังหวัด

ตำรวจ สภ.กลางดง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตั้งจุดคัดกรองบนถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 44 พื้นที่ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง ก่อนเข้าจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเจ้าหน้าที่เน้นคัดกรองเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ และผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี ที่จะเดินทาง โดยขณะนี้จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจุดคัดกรองทั้งหมด 8 จุด

ด้านจังหวัดเลย มีเส้นทางลัดเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ มีการตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าพื้นที่จังหวัดเลย 4 จุด ประกอบด้วยจุดคัดกรองตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม ติดกับอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี, จุดคัดกรอง ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง ติดกับอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น, จุดคัดกรองตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย, จุดคัดกรองอำเภอเอราวัณ และจุดคัดกรองอำเภอนาด้วง ซึ่งขณะนี้จังหวัดเลย มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว 1 คน และมีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังส่งตรวจหาเชื้อรายใหม่ 6 คน

ขณะที่ตำรวจ สภ.มวกเหล็ก พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ตั้งจุดคัดกรองประชาชนบนถนนมิตรภาพ ขาเข้าเมืองสระบุรี ก่อนเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อสกัดกั้นประชาชนกลุ่มเสี่ยง แพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่เขตเมืองชั้นใน โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พบประชาชน 1 คน มีไข้สูง โดยได้นั่งมาในรถกระบะพร้อมกัน 3 คน และทั้งหมดไม่สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บันทึกชื่อนามสกุล พร้อมประวัติ ก่อนส่งตัวทั้งหมดไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างละเอียด

ส่วนจังหวัดชุมพร ประตูสู่ภาคใต้ มีการตั้งจุดคัดกรองทั้งหมด 7 จุด โดยจุดแรกทิศเหนือที่ด่านบ้านพละ ตำบลชัยราช อำเภอปะทิว ส่วนทิศใต้ ตั้งจุดคัดกรองที่บ้านทุ่งสวรรค์ อำเภอละแม และป้อมสันติ อำเภอพะโต๊ะ รอยต่อจังหวัดระนอง และเพิ่มจุดคัดกรองที่ด่านตรวจ จปร. รอยต่อจังหวัดชุมพร กับจังหวัดระนอง อีก 1 จุด และมีจุดคัดกรองตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร ก็จะเป็นจุดคัดกรองพิเศษผู้ที่เดินทางเข้าอำเภอเมืองอีกจุดหนึ่ง

นอกจากนี้ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ตั้งตำรวจหน่วยเฉพาะกิจพิเศษเคลื่อนที่เร็ว 3 ชุด ชุดละ 4 นาย เพื่อออกตรวจสอบตามสถานที่ต่างๆ ที่มีนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่มาเดินทางเข้าพื้นที่มาทำธุระ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวประชาชนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร ที่ได้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่แล้ว 78 คน โดยทั้งหมดมาอาศัยอยู่ที่บ้าน ขณะที่เช้าตรู่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเรือประมงขอเข้าฝั่ง แต่เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิคนในเรือพบว่ามีไข้สูง 1 คน จึงไม่อนุญาตให้เข้าฝั่ง และให้ออกไปลอยลำอยู่ในทะเล เพื่อรอเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจอีกครั้ง