ข่าวดึก 7HD

กระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคาจำหน่ายไข่ไก่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศควบคุมราคาจำหน่ายไข่ไก่ มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 3.30 - 3.50 บาทต่อฟอง หากขายเกินราคาหรือค้ากำไรเกินควรจะถูกดำเนินคดี โทษหนักทั้งจำคุกและปรับ ซึ่งได้มีการดำเนินคดีผู้ค้าไข่ไก่เกินราคาแล้ว จึงขอความร่วมมือผู้ค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้ออกประกาศห้ามส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ 7 วัน และขยายเวลาห้ามส่งออกได้ตามสถานการณ์ความจำเป็นอีกด้วย

ราคาไข่ถ้าไปถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตามที่ทีมข่าวของเราไปพูดคุย บอกว่า ไข่ไก่ไม่ได้ขาดตลาด ออกมาเท่าเดิม เคยซื้อ 50 แผง ก็ยังส่งเหมือนเดิม เพียงแต่จะขอเพิ่มมากกว่าเดิมไม่ได้ และเมื่อนำมาขายปรากฏว่าลูกค้าแห่แหนกันมาซื้อ บางคนเคยซื้อ 2 แผง เพิ่มเป็น 5 แผง แบบนี้เลยทำให้สินค้าหมดเร็วกว่าปกติ แต่ย้ำว่าไข่ได้เท่าเดิม ขายเท่าเดิม ปัญหาคือ เมื่อคนมาซื้อรอบถัดไป รอบบ่ายหรือเย็นก็จะไม่ได้ของ คือขายหมดเร็วไป เลยกลายเป็นเหมือนขาดตลาด ซึ่งจริงๆ ไม่ขาด

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังได้หารือร่วมกับภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก รวมถึงผู้ให้บริการส่งสินค้าออนไลน์ ถึงแนวทางมาตรการช่วยเหลือภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยพบว่าทุกวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่หันมาใช้บริการส่งอาหารหรือส่งสินค้าอุปโภคบริโภคถึงบ้านมากขึ้น เพื่อป้องกันโรคระบาด และเนื่องจากหลายหน่วยงานเริ่มใช้นโยบายทำงานอยู่ที่บ้าน กระทรวงพาณิชย์ จึงเห็นควรให้ผู้ประกอบการ delivery service ต้องแจ้งอัตราค่าบริการให้กับกรมการค้าภายใน ทราบภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อให้รับทราบการคิดค่าบริการ โดยจากนี้จะเร่งเพิ่มเติมให้ร้านอาหารเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มให้มากที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้ร้านอาหารได้มีช่องทางในการจำหน่ายมากขึ้น ประกอบกับเพื่อให้ผู้บริโภคที่จำเป็นต้องอยู่กับบ้านมากขึ้นได้มีทางเลือก พร้อมกับจะเปิดรับพนักงานบริการมากขึ้น เพื่อช่วยให้คนมีงานทำและเปิดโอกาสให้กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นด้วย