7HD ร้อนออนไลน์

ข้าวสารถุงจ่อราคาพุ่งจากภัยแล้งที่รุนแรงสุดในรอบ 40 ปี

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวยอมรับว่าความต้องการข้าวถุงในตลาดเพิ่มสูงขึ้น เพราะประชาชนเกิดความวิตกกังวลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้มีการแห่ไปซื้อกักตุน แต่โดยปกติการบริโภคข้าวในประเทศส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ซึ่งปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวหายไปมากจึงทำให้สัดส่วนการบริโภคในส่วนนี้หายไปด้วย

ดังนั้นปริมาณข้าวที่ผลิตได้จึงมีเหลือเพียงพอ คาดว่าปีนี้ไทยจะผลิตข้าวสารได้ประมาณ 17.5 ล้านตัน ขณะที่ปริมาณความต้องการบริโภคในประเทศอาจต่ำกว่าปีก่อน ที่มีการบริโภคอยู่ที่ 7.5 ล้านตัน จากปัจจัยนักท่องเที่ยวที่ลดลง

สำหรับราคาข้าวสารถุงขณะนี้ยังไม่มีการปรับขึ้นราคา โดยข้าวขาวบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ยังคงอยู่ที่ราคาถุงละ 70-120 บาท แต่ยอมรับว่ามีโอกาสที่ราคาข้าวบรรจุถุงจะปรับเพิ่มขึ้น 20-30% ไปเป็นถุงละ 90-150 บาท ตามราคาข้าวสารขาวในประเทศ ที่มีการขยับสูงจากช่วงต้นปี 2563 จาก 12.50 บาท อยู่ที่กิโลกรัมละ 15 บาท เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงสุดในรอบ 40 ปี ชาวนาไม่สามารถเพาะปลูกข้าวนาปรังได้ จนส่งผลให้ผลผลิตหายไป 1.5 - 2 ล้านตัน โดยคาดว่าราคาข้าวสารข้าวยังมีแนวโน้มราคาที่จะขยับสูงขึ้นอีกจนกว่าจะมีผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ออกมา จึงทำให้ราคาข้าวสารบรรจุถุงอาจต้องปรับขึ้นราคาขายปลีกตามต้นทุนที่สูงขึ้นไปด้วย