ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.ขยายผล สร้างถนนไม่ถูกแบบ จ.นนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี ตรวจโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยริมฝั่งชล หมู่ 1 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 1 กิโลเมตร ค่าจ้าง 5,900,000 บาท โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ร่วมขยายผล  

หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าสิ้นสุดสัญญาตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน ปีที่แล้ว จนถึงขณะนี้ถนนยังไม่เสร็จ ชาวบ้านเดือดร้อนจากฝุ่นฟุ้งกระจายอีกทั้งการวางแนวท่อระบายน้ำโครงการ สูงกว่าท่อของชาวบ้านจึงไม่สามารถระบายน้ำทิ้งจากชาวบ้านกว่า 40 ครัวเรือนได้ ลงพื้นที่ครั้งแรกวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองขวาง ระบุจะเร่งรัดผู้รับจ้างแก้ไขงานวางท่อระบายน้ำให้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์

ผอ.กองช่าง ระบุอีกเหตุผลที่ทำให้โครงการนี้ไม่คืบหน้า ซึ่งจากการขุดถนน เพื่อตรวจสอบการวางท่อระบายน้ำ คสล. บางจุดพบว่างานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างจริง ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน โดยแผ่นคอนกรีตสำเร็จที่ผู้รับจ้างนำมาวางรองท่อระบายน้ำแทนการลงทรายและคอนกรีตหยาบ จะมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่ทำให้ราชการเกิดความเสียหายตามที่ ผอ.กองช่าง ระบุหรือไม่นั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.อยู่ระหว่างรอผลจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ