ข่าวเด็ด 7 สี

เผยผลศึกษา ยิ่งอายุมากยิ่งเสี่ยงโรคโควิด-19

ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยผลการศึกษาว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีความเสี่ยงมากสุดที่จะติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19

ยิ่งอายุมากขึ้นความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้น โดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี มีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่า 1% อายุ 70 ปีขึ้นไปมีอัตราการเสียชีวิต 8 - 9.6% และอายุ 80 ปี มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 14.8 - 19% ขณะที่ไทยมีประชากรอายุ 70 ปีขึ้นไปรวม 4.7 ล้านคน เตือนทุกครอบครัวดูแลผู้สูงวัย เน้นให้อยู่บ้านป้องกันการติดเชื้อ หากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์เพื่อรักษาได้ทันท่วงที