7HD ร้อนออนไลน์

นายกรัฐมนตรี สั่งตั้งศูนย์บริหารหน้ากากอนามัยระดับชาติ แก้ปัญหาหน้ากากขาดแคลนในประเทศ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่าในที่ประชุมวันนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้เน้นย้ำเรื่องการค้าปลีก ซึ่งหลังพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการเดลิเวอรี่ เช่น ไลน์แมน แกร็บ ยืนยันว่าจะไม่มีการขึ้นราคาในช่วงนี้ ส่วนเรื่องไข่ไก่ที่มีราคาแพง หากพบผู้ค้า ขายเกินราคากระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการตามกฎหมาย โดยราคาจากหน้าฟาร์ม 2.80 บาท สามารถตั้งราคาขายได้ไม่เกิน 3.50 บาท

นอกจากนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยระดับชาติ เพื่อดูแลเรื่องหน้ากากอนามัย พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกำหนดราคากลางสำหรับเวชภัณฑ์ป้องกันระดับประเทศ และตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตส่งออก เพื่อพิจารณาการส่งออกหน้ากากอนามัยให้เป็นธรรม โดยดูข้อกฎหมายเป็นหลัก และคำนึงถึงประชาชน