สนามข่าว 7 สี

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน : ให้ความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน : ให้ความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย