7HD ร้อนออนไลน์

ประธานสภาฯ ระบุ ปิดรัฐสภาไม่ได้ แม้จะมีสถานการณ์โควิด-19

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่า จะไม่ปิดรัฐสภา เกียกกาย เพราะเป็นสถานที่ราชการ ยังต้องมีคนมาทำงาน แต่ในส่วนไหนที่สามารถนำงานกลับไปทำที่บ้านได้ จะให้ข้าราชการทำงานจากบ้านหรือ work from home โดยเฉพาะข้าราชการที่อยู่แออัด ตามตึกที่รัฐสภาได้เช่าไว้ ซึ่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นผู้พิจารณา ขณะเดียวกันในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุม มีคนมาประชุมไม่มากและมีคณะกรรมาธิการบางชุดที่ยังคงประชุมอยู่ ต้องให้เกียรติและถือเป็นอำนาจของประธานคณะกรรมการที่จะตัดสินใจ แต่ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด19 โดยยึดปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐบาลได้ประกาศเอาไว้

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์โรคโควิด-19 ยังยืดเยื้อได้เตรียมหามาตรการ เพื่อให้สามารถประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงที่เปิดสมัยประชุมได้ เพราะมีกฎหมายสำคัญต้องพิจารณา โดยหากห้องประชุมสุริยัน เสร็จแล้ว อาจกำหนดที่นั่งประชุมให้ สส. 1 ท่าน เว้น 3 ที่ เพื่อมีระยะห่าง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และหากในช่วงใกล้เปิดสมัยประชุมแล้วสถานการณ์ยังยืดเยื้อจะเชิญ หัวหน้าพรรคการเมืองมาหารือเพื่อหาข้อยุติให้สามารถประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้และปลอดภัย