7HD ร้อนออนไลน์

รถไฟหยุดวิ่ง 22 ขบวน เหตุผู้โดยสารยกเลิกเดินทาง ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา ประกอบกับมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 มี.ค. 2563 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วันนี้ (27 มี.ค.63) นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบการสถิติการเดินทางในช่วงเดือน มี.ค. 2563 พบมีจำนวนผู้โดยสารยกเลิกการเดินทางเป็นจำนวนมาก ทำให้มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยในแต่ละขบวนมีประมาณร้อยละ 50 เนื่องจากผู้โดยสารต้องการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบระบบการสำรองตั๋วโดยสารล่วงหน้าในเดือน เม.ย. 2563 พบมีจำนวนผู้โดยสารสำรองตั๋วโดยสารลดลงและมีแนวโน้มลดลงเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการขอยกเลิกและคืนเงินค่าโดยสารของผู้โดยสาร เนื่องจากรัฐบาลประกาศงดวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการประกาศพื้นที่เสี่ยงของการแพร่เชื้อโควิด-19 ในแต่ละจังหวัด ดังนั้น รฟท. จึงมีความจำเป็นประกาศงดเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์ในเส้นทางสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกัน รวมทั้งลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศใช้ พ.ร.ก. การฉุกเฉิน และตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยจะเริ่มงดเดินขบวนรถใน 3 เส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลาย ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถเดินทางกับขบวนรถที่มีความใกล้เคียงกับขบวนรถที่ถูกยกเลิกเพื่อเป็นการทดแทนได้

สำหรับขบวนรถที่งดวิ่งมีจำนวน 22 ขบวน ดังนี้/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/03/27/96ตาราง.jpg/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/03/27/24ตาราง2.jpg


/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/03/27/97ตาราง3.jpg
นายวรวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่าส่วนมาตรการเสริมมีการพ่วงตู้โดยสารที่เป็นรถนั่งและนอนประเภทต่าง ๆ เพิ่มไปกับขบวนรถที่รองรับขบวนรถไฟที่ยกเลิกไป นอกจากนี้ได้เพิ่มจุดจอดของขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร เป็นกรณีชั่วคราว

สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง