ข่าวภาคค่ำ

ธนาคารหลายแห่ง เริ่มทยอยประกาศมาตรการผ่อนปรนหนี้

ธนาคารหลายแห่ง เริ่มทยอยประกาศมาตรการผ่อนปรนหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงโรคโควิด-19 ระบาดหนัก

โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดโครงการ "ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ" เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 1.57 ล้านราย คิดเป็นกรอบวงเงินสินเชื่อรวม 1.22 ล้านล้านบาท ซึ่งเปิดให้ประชาชนเลือกมาตรการพักชำระเงินต้นตามระยะเวลาที่ต้องการ อาทิ การพักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี จ่ายเพียงดอกเบี้ยรายเดือน บางเงื่อนไข ขยายเวลาเมื่อครบกำหนดระยะเวลาพักชำระเงินต้นให้อีก10 ปี ซึ่งจะทำให้เงินงวดรายเดือนลดลงอย่างมาก ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการ ให้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามไปยังสาขาของธนาคาร หรือกรอกข้อมูลและส่งหลักฐานผ่าน Mobile Application : GHB ALL ภายในวันที่ 30 เมษายนนี้

ธนาคารกรุงไทย ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจกว่า 70,000 ราย วงเงินกว่า 280,000 ล้านบาท และได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้, ลดดอกเบี้ยเงินกู้,พักชำระเงินต้น พร้อมปล่อยสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19 ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท เป็นต้น ส่วนลูกค้าบัตรเครดิตสามารถลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 5% ต่อรอบบัญชี ไปจนถึงรอบบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม ปีหน้า