7HD ร้อนออนไลน์

กรมสรรพสามิต ยกเลิกภาษีเอมานอล เพื่อนำมาใช้ผลิตเจลล้างมือ

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่าขณะนี้ทางกรมสรรพสามิตได้ยกเลิกภาษีเอทานอลในประเทศไทยที่มีอยู่อย่างมหาศาลในโรงงานทั้งหมดเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำมาใช้ในการผลิตเจลล้างมือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

โดยในเดือนนี้หลังจากไม่มีการเก็บภาษีกรมสรรพสามิต มีหลายบริษัทได้มีการมาขออนุญาตผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วกว่า 28 ล้านลิตร

ทั้งนี้ เมื่อมีการขออนุญาตนำออกมาผลิตเป็นจำนวนมาก จะส่งผลให้ราคาที่มีการขายอยู่ในท้องตลาดราคาลดลง และมีปริมาณความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงเชื่อได้ว่าหลังจากนี้ประชาชนจะซื้อเจลล้างมือในราคาถูกลง แต่ยังไม่สามารถกำหนดวันเวลาที่แน่ชัดได้เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการผลิต ซึ่งเจลล้างมือที่มีคุณภาพในการฆ่าเชื้อโรคนั้นต้องมีประมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 70 เปอร์เซ็นต์

ส่วนการควบคุมราคาเจลล้างมือนั้น กระทรวงพาณิชย์ประกาศให้เจลล้างมือเป็นสินค้าควบคุมแล้ว หากมีการขายเกินราคาก็จะมีความผิดตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง