สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

สถานการณ์ ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ

Update ค่า PM2.5 สูงสุดในพื้นที่ภาคเหนือ
- ตำบลเมืองคอน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 311 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพ
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 219 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพ
- ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 138 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพ
- ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 111 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพ
- ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 109 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพ