7HD ร้อนออนไลน์

มหาสารคาม พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรก

ที่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป้วยโรคติดเชื้อโควิด-19) ล่าสุดพบว่า ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ จ.ขอนแก่น ยืนยันมีผู้ป่วย โควิด-19 ในพื้นที่ จ.มหาสารคามแล้ว 1 ราย  ทั้งนี้สาธารณสุขจังหวัดได้รับแจ้งวันที่ 26 มี.ค. 63 ว่ามีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ว่า มีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจและวินิจฉัยโรค เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 โดยมีอาการอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ หายใจเหนื่อยหอบ

จากการสอบถามพบผู้ป่วยเป็นชายไทยสัญชาติไทยอายุ 48 ปี ทำงานเป็นนักดนตรี ที่ กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ กลับมาเมื่อวันที่ 20 มี.ค. ทางรถไฟถึง อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ จากนั้นวันที่ 21 มี.ค. เดินทางมา อ.พยัคฆภูมิพิสัย โดยรถโดยสาร  ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย  มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน มะเร็งลำไส้ผ่าตัดแล้ว ให้เคมีบำบัดครบแล้ว และไวรัสตับอักเสบ

ในส่วนการรักษา ผู้ปวยมีอาการหอบมากขึ้น จึงได้ทำการส่งต่อมาโรงพยาบาลมหาสารคาม ในวันที่ 26 มี.ค. 63 เวลา 14.25 น. แพทย์ได้สั่งนอนในตึกเฉพาะโรค รักษาโดยให้ยาฆ่าเชื้อ ใส่สายออกซิเจน ผู้ป่วยมีความดันโลหิตปกติ และความดันคงที่ ในเช้าวันที่ 27 มี.ค. 63 ผู้ป่วยมีอาการหอบมากขึ้น แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ ใช้เครื่องช่วยหายใจ และได้ให้ยานอนหลับและยาคลายกล้ามเนื้อ

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า จากที่มีผู้ติดเชื้อ โควิด คนแรกของมหาสาคาม ทางจังหวัดจะได้ทำการกวดขันคนที่จะเข้าพื้นที่ให้มากขึ้นและการตั้งด่านเพิ่มขึ้น เพราะผู้ติดเชื้อนั้นเป็นคนที่มาจากที่อื่น  ไม่ใช่คนใน จ.มหาสารคาม และได้สั่งการให้ทางสาธารณสุขให้ติดตามคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยทั้งหมด แล้วตามไทม์ไลน์ให้เฝ้าระวังทั้งหมดและกักตัว ไว้ 14 ราย ทางจังหวัดจึงขอความร่วมมือให้ประชาชน ตื่นตัว และรับผิดชอบต่อสังคมอยู่บ้านให้มากสุด งดไปพื้นที่คนแออัด ส่วนข้อมูลต่างๆ ให้รอประกาศ