7HD ร้อนออนไลน์

ผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักเพิ่ม 17 คน แพทย์ห่วงคนกลับภูมิลำเนาพาเชื้อแพร่สู่ผู้สูงอายุ

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีสธ.พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 109 คน ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,245 คน ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 17 คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน ว่า อยากให้ประชาชนรับทราบและตระหนักถึงภัยร้ายต่อสุขภาพนี้ เนื่องจาก โรคโควิด-19  จาก 100 คน พบว่า มี 80 คน จะมีอาการน้อยหรือน้อยมาก จนไม่ได้นึกว่าเป็นโรคนี้ ส่วนอีก 20 คนจะเข้ารักษาในโรงพยาบาล โดยในจำนวนนี้ 5 รายจะมีอาการรุนแรง บางส่วนจะเสียชีวิต หากพิจารณาจากตัวเลขเสียชีวิตของไทยขณะนี้อยู่ที่ 6 ราย โดยอ้างอิงจากผู้ป่วยทั้งหมดขณะนี้ 1,245 ราย จะมีอัตราเสียชีวิตประมาณ 0.5% ถือว่าเป็นตัวเลขในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับหลายประเทศที่อัตราป่วยตายสูงกว่านี้

แต่เมื่อพิจารณาในกลุ่มที่เสียชีวิต มีลักษณะแตกต่างจากผู้ที่ไม่เสียชีวิตหลายประการ ได้แก่ 1.เป็นผู้ที่มีอายุมาก อย่างรายที่มีอาการหนัก 17 คนล่าสุด พบว่า ครึ่งหนึ่งอายุเกิน 60 ปี และรายที่เสียชีวิตอายุเกิน 70 ปี มีถึง 2 คน ดังนั้น กลุ่มเสี่ยงสูงที่มีอาการรุนแรง คือ ผู้สูงอายุ ต้องดูแลอย่าให้ป่วยหรือรับเชื้อ และผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะอยู่บ้านมากกว่าวัยทำงาน ดังนั้นการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนขณะนี้อาจเป็นผู้พาเชื้อเข้าไป จึงเป็นสาเหตุที่ สธ.แนะนำให้ ผู้เดินทางกลับจาก กทม. และปริมณฑลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องแยกตัวเมื่อกลับไปถึงภูมิลำเนาในต่างจังหวัด เพื่อลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อให้สมาชิกในบ้านต่างจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยสูงอายุ เช่น พ่อแม่ปู่ ย่า ตา ยาย แต่หากเกิดป่วยในผู้สูงอายุ ต้องรีบพบแพทย์เพื่อให้ข้อมูลและประวัติสัมผัส เช่น อยู่ใกล้ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ก่อนหน้านี้ ,การเดินทางมาจากต่างประเทศ ที่มีรายงานการระบาดโรคโคววิด-19 อยู่เดิม เพื่อแพทย์รับข้อมูลจะวินิจฉัยส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ตรงกับโรคมากที่สุด

ส่วนกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวโรคที่พบบ่อย ช่วงนี้คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน บางคนเป็นโรคไต มีคนที่รักษามะเร็ง กลุ่มนี้มักมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติทั่วไป ต้องระมัดระวังการติดเชื้อมากเป็นพิเศษ โดยการติดเชื้ออาจมีอาการป่วยรุนแรงมากกว่าคนไม่มีโรคประจำตัว และคนมีโรคประจำตัวเรื้อรังมักเป็นในกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น  หากเกิดทั้ง 2 ปัจจัยโอกาสป่วยรุนแรงเสียชีวิตจะมีมากขึ้น  ขณะที่ในต่างประเทศ พบว่า อัตราป่วยตายในผู้สูงอายุจะมากกว่า 10% ส่วนคนอายุน้อยอัตราป่วยตายน้อยกว่า 1% จึงเป็นข้อมูลสำคัญ ควรเอาใจใส่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว เพื่อป้องกันการเสียชีวิตไม่ให้เกิดขึ้น