7HD ร้อนออนไลน์

กลุ่มแท็กซี่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19

กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกสถานที่ให้กับ สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ นำรถแท็กซี่ที่ให้บริการประชาชน ดำเนินการปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ภายในตัวรถแท็กซี่ ณ บริเวณโรงตรวจสภาพรถ อาคาร 4 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้บริการรถแท็กซี่