7HD ร้อนออนไลน์

สวนกระแส ปชช.แห่อุดหนุนไข่ไก่ราคาถูกของนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน

สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ไข่ไก่ในหลายพื้นที่มีราคาที่สูงขึ้น เนื่องจาก ประชาชนแห่ซื้อไปกักตุนเป็นจำนวนมาก แต่ที่โรงเรียนโสตศึกษา ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นำไข่ไก่ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา จ.สุรินทร์ ผลผลิตของนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน เลี้ยงไก่ไข่ไว้ มาจำหน่ายราคาถูกเพียงแผงละ 90 บาทเท่านั้น

ซึ่งใน 1 วัน จะสามารถผลิตไข่ไก่ได้ 4-5 แผงและรายได้ทั้งหมดจะนำไปเป็นเงินกองกลางในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ทำให้ประชาชน แห่มาต่อคิวและสั่งจองซื้อเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก มีราคาถูกและเป็นการร่วมส่งเสริมให้เด็กที่บกพร่องทางการได้ยินของโรงเรียนกว่า 300 คน มีเงินงบประมาณสำหรับอาหารกลางวันด้วย