7HD ร้อนออนไลน์

เตือนประชาชน ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยา 5,000 บาทเท่านั้น

วันนี้ (28 มีนาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เป็นวันแรกที่เปิดให้แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมและได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ เยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวเน้นย้ำว่า ขอให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยาผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น และระมัดระวังตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ในการลงทะเบียนอย่างรอบคอบ เนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างเว็บไซต์เลียนแบบขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ประสานไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว  รวมทั้งยังพบกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม พยายามแสวงหาผลประโยชน์ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยอ้างว่าจะรับลงทะเบียนให้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับความสะดวกโดยขอค่าตอบแทนบางส่วนจากเงินที่ได้รับจากมาตรการช่วยเหลือนี้ด้วย จึงไม่อยากให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อ หากมีปัญหาลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ด้วยตนเอง สามารถขอคำแนะนำ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1144​

สำหรับเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดให้ลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อวัน โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยสามารถรับเงินผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางบัญชีพร้อมเพย์ของธนาคารใดก็ได้ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัญชีธนาคารใดก็ได้ที่มีอยู่เดิมโดยที่ชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่นำมาลงทะเบียน จึงไม่จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่ที่สาขา ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะได้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีภายใน 7 วันทำการ