รอบรั้วรอบโลก

บริษัทออกแบบในนิวยอร์ก ร่วมผลิตหน้ากากอนามัย

2 บริษัทออกแบบใน บรุกลิน Brooklyn เขตการปกครองของนครนิวยอร์ก ร่วมมือกันผลิตหน้ากากอนามัย ที่ใช้เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ โดยในแต่ละวันพวกเขาสามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้เป็นจำนวน 18,000 อันต่อวัน และจะต้องส่งให้กับยอดคำสั่งซื้อแรกจากกรมอนามัยของนครนิวยอร์กเป็นจำนวน 50,000 อันให้ทันภายในวันนี้ด้วย