7HD ร้อนออนไลน์

จ.ร้อยเอ็ด ตั้งด่าน10 จุดสกัด 200 บุคคลเสี่ยงโควิด-19 ไม่ให้หลุดจากพื้นที่

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเเละมอบสิ่งของให้ผู้ปฏิบัติงาน จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  ณ จุดตรวจหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และ จุดตรวจบึงไทรทอง อ.จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 2 ใน 10  จุด 10 เส้นทางหลักของการเดินทางข้ามจังหวัด พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ เข้มคนในพื้นที่ โดยเน้นตรวจสอบภูมิลำเนา หากมาจากพื้นที่ 3 อำเภอ ที่มีผู้ป่วยโควิด-19 จะทำการตรวจสอบและกำชับเตือนการเฝ้าระวังและบันทึกประวัติทั้งหมดเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะห้ามประชาชน จำนวน 200 คน ซึ่งไปร่วมงานแต่งงาน ใน ต.คำนาดี อ.โพนทอง กับผู้ป่วยรายหนึ่ง ในอำเภอโพนทอง ที่ได้สั่งปิดหมู่บ้านไปแล้ว และกำลังติดตามเรียกตัวผู้ร่วมงานมาตรวจสอบคัดกรองโรคโควิด-19  หากพบเป็นบุคคลจากกลุ่มนี้จะส่งไปแสดงตัวกับทางเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค เขตอำเภอโพนทอง และขอให้กักตัว ไม่ให้เดินทางออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาดจนกว่าจะพ้นกำหนด  14 วันแล้วเท่านั้น