7HD ร้อนออนไลน์

หมู่บ้านกำแพงเพชรไม่ต้อนรับคนไม่สวมหน้ากาก

จากสถานการณ์ โรคโควิด-19ที่มียอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หมู่บ้านท่าพุทราเหนือ หมู่บ้านท่าพุทราเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ตั้งกฎของหมู่บ้านขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยได้จัดทำสื่อโซเชียลและติดป้ายประกาศ ระบุว่า “หมู่บ้านนี้ ไม่ต้อนรับ คนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย ถ้าอยากตาย ไม่ต้องใส่” ปลุกกระแสหยุดโรคร้าย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านที่เดินทางออกไปนอกบ้าน ต่างสวมใส่หน้ากากกันทุกคน ทั้งหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย

นายดาวรุ่ง วังนาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เปิดเผยว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ ทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวและร่วมกันป้องกัน ซึ่งที่นี่ ได้มีการประชุมระดับหมู่บ้าน ทั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน ทุกคนต่างมีความเห็นตรงกันที่จะให้ความร่วมมือในการรักษาสุขภาพของคนในหมู่บ้าน

ส่วนประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกลับมายังภูมิลำนำ ต้องติดต่อกับคณะกรรมการหมู่บ้านโดยระบุชื่อผู้ติดต่อ ผู้ประสานงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ เพื่อที่จะร่วมมือกันป้องกัน เฝ้าระวัง

อย่างไรก็ตามที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังได้มีการตัดเย็บหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านอีกด้วย เนื่องจากหน้ากากอนามัยหายากจึงเลือกใช้หน้ากากทางเลือกแทน